• gabbxxxx

 • chadxxxx

 1. noraxxxx
 2. duccxxxxxxxx
 3. housxxxxxxx
 4. buivxxxxx
 5. Ieonxx
 6. tangxxxxxxx
 7. kietxxxxx
 8. vuraxxx
 9. erikxxxx
 10. Norexxx

 1. playxxxx
 2. khonxxxxxxx
 3. essbxxx
 4. nattxxxxxxxx
 5. luccxxxxxx
 6. marsxxxx
 7. michxxxxxxxxxx
 8. pwb2xxx
 9. ljfpxxxxx
 10. sporxxxx

 1. Vishxxxx
 2. hahaxxxxxxx
 3. win8xxx
 4. fox9xx
 5. kevixxxxxx
 6. authxxxx
 7. mangxxxx
 8. gm99xxxxx
 9. lyyhxxxx
 10. yz80xxxxx
 11. mrcaxxxxxx
 12. sambxxxxxx
 13. komixxxx
 14. 185lxxxx
 15. dmosxxxx

 1. plukxx
 2. nishxxxxxx
 3. Luckxxxxxxx
 4. noonxxxx
 5. guowxxxxxxxxxx
 6. aodaxx
 7. nishxxxxx
 8. britxx
 9. mindxx
 10. oakixxxxx
 1. zemdxxx
 2. panaxxxxxx
 3. ongcxxxxx
 4. jasoxxxx
 5. rdttxxxx
 6. malixxxxx
 7. wongxx
 8. renhxxxx
 9. machxxxxx
 10. undexxxx
 1. urkkxxxx
 2. Niloxxxxxxx
 3. portxxxxxxxx
 4. Kentxxxx
 5. zainxxxxxxxx
 6. poolxxx
 7. imdaxxxx
 8. fjchxxxx
 9. dkihxxxx
 10. ppcjxxxxx
 1. 3530xxxx
 2. pstkxxxx
 3. onlixxxxx
 4. avmkxxxx
 5. lukexxxx
 6. fredxxxxxxxx
 7. zinhxxxxxx
 8. MHadxxx
 9. Jackxxxxxx
 10. huekxxx
 1. 此优惠活动开始于2018年7月1日 00:00:00 (GMT+8)至7月31日23:59:59 (GMT+8)。
 2. 此优惠活动适用于注册货币为 RMB 的所有会员。
 3. 会员需要回答正确所有的问题,才有资格参与抽奖活动。
 4. 提交无效的用户名及电话号码,将失去参加资格。
 5. 会员在活动期间,需至少单次或累计存款RMB400,才符合参加资格。存款在提交表格之前或之后,都列入计算。
 6. 抽奖活动将由被验证和独立的第三方负责,于2018年8月15日公布得奖幸运儿。
 7. 奖品在宣布获奖者后的30个工作日内,配送到获奖者通过电子邮件或在线聊天方式所提供的地址。如果地址属于无法寄达的区域,则会自动转换为免费筹码。12BET 保留决定奖品价值的权利。
 8. 任何因寄送奖品所产生的额外费用(例如:税款、附加费等),需由获奖者自行承担。12BET并不承担获奖者因提供不确实的信息,导致奖品在邮寄过程中遗失或毁损的责任。
 9. 申请提款前,免费筹码需要达到1倍流水。
 10. 免费旋转可用于任何石英厅的游戏,但若中奖将会捐赠给慈善机构。
 11. 12BET保留所有权利,在任何时候对全部或部分客户取消该优惠活动。
 12. 本优惠活动同时遵守 12BET 优惠活动条款及规则准则